Desktop

Tablet + Mobiel

JEUGDJUDOPASPOORT

 0,00

Het Jeugdjudopaspoort is een leuk boekje met je persoonlijke gegevens, de eindtermen voor de diverse gordels, enige toelichting omtrent de judo-etiquette, nuttige adressen en andere interessante gegevens.

Je kan er de eindtermen en alle technieken voor de diverse gordels in terugvinden. Dit programma wordt aanbevolen door de commissie graden en techniek van Judo Vlaanderen om intern in je clubwerking te verwerken.

Extra informatie

Extra informatie